Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
Biuletyn Informacji Publicznej

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:
Zespół Szkół Muzycznych nr1 - ul. Chopina 32, 35-055 Rzeszów

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
Biuletyn Informacji Publicznej