Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

1.    Zespół Szkół Muzycznych nr 1  im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie został utworzony  Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/53/95 z dnia 25.04.1995 r. – Zespół Szkół Muzycznych Nr 1

W skład Zespołu Szkół Muzycznych nr 1  w Rzeszowie wchodzą:

a)    Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – powołana Zarządzeniem Nr 24 Ministra Kultury  i Sztuki z dnia 20 lutego 1954 r. jako Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, od 1 września 1978 r. (Zarz. Nr 29 z dnia 14.07.1978 r. M.K.i S.) nadano nazwę – Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie


b)    Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – utworzona Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa 25.04.1995 r. Nr XIX/52/95 jako Podstawowa Szkoła Muzyczna Nr 1, przekształcona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 14, Poz.125) w Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczna I stopnia od 1 września 1999 r.

c)    Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia – utworzono Decyzją Nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1975 r. jako  Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie,  przekształcona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 14, Poz.125) w Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczna II stopnia od 1 września 1999 r.

2.   Zespół Szkół Muzycznych nr 1  im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie jest jednostką państwową i działa w oparciu o Statut Szkoły.


3.    Organem prowadzącym Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie  jest Prezydent Miasta Rzeszowa, organem sprawującym nadzór jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
Biuletyn Informacji Publicznej